Амилуулах суур тусламж сэдэвтэй сургалт зохион байгууллагдлаа