СУМЫН ЛОГО, 2024 ОНД БОЛОХ ТҮҮХТ 100 ЖИЛИЙН ОЙН ТЭМДЭГИЙН ЭХ ЗАГВАР УРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ