“Иргэдийн оролцоотой-Сумын төвийн шинэчлэл“ төслийн өнөөгийн байдал цаашдын зорилт, бидний оролцоо сэдэвт нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулах журам
2023-05-05 17:19:58