Монгол цэргийн өдрийг угтаж зохион байгуулах тэмцээний хөтөлбөр